logo-print
T (0186) 61 55 00

Geluidswanden

De groei van zowel weg- als railverkeer in Nederland veroorzaakt een steeds grotere geluidsoverlast. Mede doordat de beschikbare ruimte alsmaar schaarser wordt, heeft dit tot gevolg dat onze nieuwe wegen alléén nog maar dwars door of direct langs woon-, recreatie- en stiltegebieden kunnen worden aangelegd. In ons land geeft de wet op de geluidshinder aan wanneer op kritieke punten langs ons rail- en wegennet geluidsbeperkende maatregelen nodig zijn.

Gemeente Boxtel, Ropa-wand.
Bij het ontwerp dient men zich te realiseren, dat verkeerslawaai bestaat uit verschillende toonhoogten, afhankelijk van de bron van het geluid. Autobanden veroorzaken hoge tonen, motorgeluid van vrachtwagens heeft lage toonsoorten tot gevolg. Het lawaai van railverkeer geeft over het algemeen hogere tonen dan het verkeerslawaai van auto’s. Ook de locatie van het scherm en de hoogte van de bebouwing is belangrijk. Bij éénzijdige bebouwing langs een autoweg is meestal een enkel reflecterend scherm afdoende. Dit betekent, dat afhankelijk van het soort geluid en locatie, verschillende typen geluidswerende voorzieningen nodig zijn, te weten:

- reflecterend/absorberend
- verticaal/schuin
- hoog/laag
- recht/gebogen
- glad/gestructureerd

Om verkeerslawaai te weren, ontwerpen, fabriceren en monteren wij reflecterende Ropa-, Rogu- en Giro-geluidsschermen. In nauwe samenwerking met De Hamer kunnen wij ook reflecterende Hagu-wanden en absorberende Halfa-wanden leveren en monteren. Eventuele combinaties van eerder genoemde schermen zijn ook mogelijk. Naast onze standaardschermen zijn wij ook toonaangevend in de verschillende geluidsschermen die in bestekken worden omschreven. Wij denken altijd mee in een voor de opdrachtgever aanvaardbare oplossing, zowel technisch als markteconomisch.

Ontwerp
De keuze van het juiste type geluidswering hangt af van diverse factoren zoals:

- beschikbare ruimte
- vereiste hoogte van de geluidswering
- gewenst uiterlijk van het scherm
- aard van de ondergrond
- kans op eventuele zettingen
- optredende dynamische en/of statische belastingen
- de eisen ten aanzien van de voegconstructie
- dooizoutbestendigheid

In nauw overleg met de opdrachtgever en/of zijn adviseur en onze ontwerpafdeling wordt de juiste uitvoering bepaald. Wij verzorgen desgewenst het complete ontwerp met de benodigde tekeningen en statische berekeningen voor de opdrachtgever.

Fabricage
Door toepassing van stalen mallen en het gebruik van structuurmatten en gekleurd beton is het mogelijk een grote diversiteit aan afmetingen en uitvoeringen te produceren, aangepast aan de wensen van de opdrachtgever.

Montage
De complete montage van de elementen wordt in de regel door ons uitgevoerd, waardoor wij garant kunnen staan voor de goede uitvoering. Zelfs het gehele werk, dus met inbegrip van de benodigde grondwerken, eventuele heiwerkzaamheden, aanvullingen e.d. kunnen wij verzorgen met behulp van vaste onderaannemers. De elementen zijn voorzien van ingestorte hijsankers, hijsgaten of andere hijsvoorzieningen. Hijsbeugels worden tegen statiegeld en franco retournering beschikbaar gesteld. Indien de montage door derden wordt uitgevoerd kan een serviceploeg beschikbaar worden gesteld.

Gemeente Arnhem, Pleyroute. Staanders in grijs beton
met hoogovencement, wanden in portlandcement.

Gemeente Boxtel. Staanders in licht beton. Wandplaten in
gestructureerd beton met donkerdere kleur.